Posts tagged старо

Нещо ново. Нещо старо.

Здравейте на всички! Дълго време ме нямаше и причините за това са много. Празници, делници, размисли, страсти, разговори, срещи с близки и далечни, нови пътища, стари и отъпкани пътеки. Да, декември е толкова колоритен и едновременно с това толкова сериозен. Винаги традиционен и винаги различен. Декември е време за равносметки, сякаш не ги правим всеки ден; време на нови надежди, сякаш не са ни нужни…

Read More